Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ELEKTRONİK-BASILI SÜRELİ YAYIN SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)