Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin GNSS ALICISI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 GNSS Alıcısı ve Ekipmanları adet 4

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar