Devlet Hastanesi -Bergama

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 01:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)