İett Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin VERİTABANI, İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ BAKIMI VE İLAVE LİSANS SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Veritabanı, iş zekası çözümleri bakımı ve ilave lisans alımı adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar