Amasya İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (1.Kalem Hareketli Protez Döküm ve Bitim İşlemleri)
Birimi Miktarı
1 Bölümlü Protez (İskeletli tek çene) Döküm ve Bitim İşi adet 3.270
2 Total Protez (Akrilik tek çene ) Bitim İşi adet 1.945
3 Total Protez (Metal Kafesli tek çene) Döküm ve Bitim İşi adet 1.500
4 Hareketli Protez Metal Döküm İşi adet 1.550
5 Hareketli Protez Kafes Döküm İşi adet 1.300
6 Kafes Tamir İşi adet 275
7 Kroşe İlavesi İşi adet 700
8 Besleme adet 475
9 Gece Plağı adet 950
10 Tamir adet 600
11 Diş İlavesi adet 1.050
2. KISIM (2.Kalem Sabit Protez Bitim İşi)
Birimi Miktarı
1 Veneer Kron Seramik (Metal Destekli) İşi (ADET ) adet 42.250
2 Tek Parça Döküm Kron İşi (Fuul Metal Kron) adet 20

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar