KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 1. Grup Vasıflı İşçi için(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 2,00 20
2 2. Grup Vasıflı İşçi için(Brüt asgari ücret) Ay 8,00 20
Birimi Miktarı
1 1. Grup Vasıflı İşçi İçin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışması gün 36
2 2. Grup Vasıflı İşçi İçin Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışması gün 144

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar