SORGUN BELEDİYESİ Plan ve Proje Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 5 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (1-Kısım Su ve Kanalizasyon Hizmetleri )
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Kanalizasyon: Düz İşçi(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 11
2 Kanalizasyon:Operatör(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 11
3 Kanalizasyon:Şoför(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 1,00 11
4 Su işleri:Operatör(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 11
5 Su İşleri:Elektrikçi(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 2,00 11
6 Su işleri:Düz İşçi(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 2,00 11
7 Su işleri:Şoför(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 1,00 11
8 Su işleri:Düz İşçi(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 1,00 11
2. KISIM (2.Kısım Mezbaha-Ulaşım-Barınak ve Bina Temizlik hizmetleri )
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Hayvan Kesim Elemanı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 4,00 11
2 Hayvan Kabul Elemanı (Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 11
3 Atık Elemanı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 11
4 Ulaşım Hizmetleri:Şoför(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 11
5 Geçici Hayvan Barınağı :Hayvan Bakıcısı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 11
6 İtfaiye Birimi Ofis Temizlik:Düz İşçi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 11
3. KISIM (3.Kısım Alt Yapı-Park bahçeler ve Temizlik Hizmetleri)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Park ve Bahçeler :Peyzaj Mimarı(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 11
2 Park ve Bahçeler:Düz İşçi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 11
3 Fen İşleri:Operatör(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 11
4 Fen İşleri:Elketrikçi(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 1,00 11
5 Fen İşleri:Kaynakçı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 11
6 Temizlik İşleri:Düz işçi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 11
7 Temizlik İşleri:Şoför(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 11
8 Temizlik İşleri:Büro elemanı(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 1,00 11
4. KISIM (4-Kısım Büro ve Destek Hizmetleri)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Mali Hizmetler:Büro Elemanı (Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 2,00 11
2 Mali Hizmetler:Büro Elemanı (Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 1,00 11
3 Mali Hizmetler:Büro Elemanı (Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 11
4 Destek Hizmetleri:Aşçı Yardımcısı(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 1,00 11
5 Destek Hizmetleri:Büro Elemanı(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 1,00 11
6 Destek Hizmetleri:Düz İşçi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 2,00 11
7 Özel Kalem Birimi:Düz İşçi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 4,00 11
5. KISIM (5-Kısım kültür ve İmar Hizmetleri)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Kültür hizmetleri:Büro Elemanı(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 1,00 11
2 Kültür hizmetleri:Antrenör(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 1,00 11
3 Kültür hizmetleri:Sosyolog(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 1,00 11
4 Kültür hizmetleri:Büro Elemanı(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 11
5 Kültür hizmetleri:Düz İşçi(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 11
6 Kültür hizmetleri:Şoför(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 11
7 İmar Hizmetleri:Mimar(Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Ay 1,00 11
8 İmar Hizmetleri:Harita Teknikeri(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 2,00 11

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar