Tunceli Özel İdaresi Yatırım İnşaat Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Şoför, Operatör, İşçi ve Atölye Ustası için ayık işçilik ücreti(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 24,00 12
Birimi Miktarı
1 Şoför, Operatör, İşçi ve Atölye Ustası için fazla mesai çalışması ücreti saat 6.480
2 Şoför, Operatör, İşçi ve Atölye Ustası için hafta sonu (pazar günü) çalışması ücreti gün 1.248

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar