TUNCELİ BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Aşçı(Brüt asgari ücretin %85 fazlası) Ay 1,00 12
2 Aşçı Yardımcısı(Brüt asgari ücret) Ay 1,00 12
3 Dağıtım Personeli(Brüt asgari ücret) Ay 5,00 12
4 Şoför(Brüt asgari ücret) Ay 2,00 12
5 Yemekhane Personeli(Brüt asgari ücret) Ay 1,00 12

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar