T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-TOKİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 11:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (DİĞER) litre 10.800
2 MOTORİN (DİĞER) litre 108.000
3 Motorin litre 20.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar