MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin AYAKLI ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ayaklı Çöp Kovası adet 7.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar