İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Doğalgaz metreküp 525.800

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar