K.MARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin FOTOGRAMETRİK ÖLÇÜMLER İÇİN İHA ( İNSANSIZ HAVA ARACI) SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Fotogrametrik Ölçümler İçin İHA ( İnsansız Hava Aracı) Alımı adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar