Aydın E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ADALET BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Bütün Piliç Eti kilogram 28.000
2 Piliç Eti But kilogram 15.000
3 Piliç Eti Döner kilogram 6.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar