NİZİP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PİKNİK MASASI VE KAUÇUK KARO SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1. KISIM-(Kauçuk Granüllü Karo))
1 Kauçuk Granüllü Karo (40x40*2 Cm) metrekare 3.000
2. KISIM (2. KISIM-(Piknik Masası ))
1 Piknik Masası (profil ayaklı) adet 1.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)