Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)