T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İşçilik Gideri(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 2,00 11
Birimi Miktarı
1 Fazla Mesai saat 330
2 Yıllık Resmi Tatil Bayram Mesaisi gün 29
3 Araç Kiralama Gideri ( 2 adet araç için) ay 11

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar