Sosyal Hizmet Merkezi AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (1.KISIM AMASYA SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Araç Kiralama Sürücü Giderleri(Brüt asgari ücret) Ay 3,00 11
Birimi Miktarı
1 ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI KİRA BEDELİ (Pick-up Yandan Camlı Kamyonet) ay 11
2 ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI KİRA BEDELİ (Pick-up Yandan Camlı Kamyonet) ay 11
3 ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI KİRA BEDELİ (Pick-up Yandan Camlı Kamyonet) ay 11
2. KISIM (2.KISIM MERZİFON SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Araç Kiralama Sürücü Giderleri(Brüt asgari ücret) Ay 2,00 11
Birimi Miktarı
1 ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI KİRA BEDELİ (Pick-up Yandan Camlı Kamyonet) ay 11
2 ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI KİRA BEDELİ (Pick-up Yandan Camlı Kamyonet) ay 11

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar