İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 LYS ve RFID Sistemleri Bakım-Onarım-Garanti ve
Personel Destek İşi
ay 11

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar