İzmir Büyükşehir Belediyesi SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin EĞİTİM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 HİZMET ALIMI (ÖZEL EĞİTİM HİZMETİ (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM GİDERLER TEKLİF FİYATINA DAHİL EDİLECEKTİR.)) saat 1.200
2 HİZMET ALIMI (YARATICI DRAMA EĞİTİMİ HİZMETİ (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM GİDERLER TEKLİF FİYATINA DAHİL EDİLECEKTİR.)) saat 1.200
3 HİZMET ALIMI (MÜZİK EĞİTİMİ HİZMETİ (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM GİDERLER TEKLİF FİYATINA DAHİL EDİLECEKTİR.)) saat 500
4 HİZMET ALIMI (İZCİLİK EĞİTİMİ HİZMETİ (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM GİDERLER TEKLİF FİYATINA DAHİL EDİLECEKTİR.)) saat 1.400
5 HİZMET ALIMI ( DANS, RİTM VE STEP-AEROBİK EĞİTİMİ HİZMETİ (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM GİDERLER TEKLİF FİYATINA DAHİL EDİLECEKTİR.)) saat 400

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar