T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-TOKİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 11:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar