Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN ÜRETİM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Hacmi 1.3 ile 4 litre arasında (çapı 9 - 13 cm) olan kaplardaki fidanlarla araziye repikaj yapılması
1000 adet 6
2 Hacmi 11.1 ile 22 litre arasında (çapı 19.1 - 25 cm) olan kaplardaki fidanlarla araziye repikaj yapılması
1000 adet 10
3 Ot yoğunluğu % 40 ve daha az (bir defa)
dekar 80
4 Repikajlı fidanlarda ot alma -çapa
Fidan sıraları üzerinde 30-50 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alm- çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil)
metre 840
5 "Fidan sıraları üzerinde ot alma,çapa yapılmadan önce mevcut
damlama sulama borularının kenara alınması,çapa sonrası tekrar sıra üzerine çekilmesi"
metre 840
6 Yastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil)
100 metre 464
7 Zayıf budama (4 ve daha aşağı sayıda dal)
1000 adet 44
8 Orta şiddetli budama (5-9 sayıda dal)
1000 adet 22
9 Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması
metreküp 50
10 Ot alma (bir defa)
1000 adet 1.720
11 Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj
1000 adet 135
12 Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (Çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj
1000 adet 246
13 Hacmi 11,1 - 22 litre arasındaki (Çapı 19,1 - 25 cm) kaplara repikaj
1000 adet 12
14 Kaplı fidanlarda ot alma
Çapı 10- 25 cm arasında olan kaplarda
1000 adet 346
15 Fidanların budanması ve 175 cm ve yukarı yükseklikten aşı yapılması (Malzeme hariç)
100 adet 50
16 Tohum Bahçesinden Aşı Kalemi Alma (Boyu 10 metre'ye kadar)
100 adet 50

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar