GENEL SEKRETERLİK TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 SABAH KAHVALTISI adet 7.700
2 ÖĞLE YEMEĞİ adet 25.850
3 AKŞAM YEMEĞİ adet 5.500

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar