Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 25.500 Adet İaşe (Yemek/Kumanya) Alımı adet 25.500

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar