GÖNEN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Öğle Yemeği öğün 18.018

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar