Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ORDU ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Ünye Meslek Yüksekokulu ve İkizce Meslek Yüksekokulu Yemek Hizmeti Alımı adet 100.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar