İstanbul Su Kanal İdaresi İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DURULTUCU SU DAĞITIM BORUSU (TRİDENT) SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Trident Paslanmaz Boru Kollektör + Demontaj, Montaj İşçiliği adet 185

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)