Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin FREKANS KONVERTÖR SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ekli Listede yer alan Frekans Konvertörleri grup 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar