ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI(FUEL-OİL) SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 100 ton Kalorifer yakıtı(Fuel-Oil) Alımı ton 100

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar