AYVACIK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin STABİLİZE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması
ton 30.000
2 Kazıdan başka inşaat malzemelerinin taşınması (10 000 m.ye kadar mesafe)
ton 30.000
3 Kazıdan başka inşaat malzemelerinin taşınması (10 000 m’den fazla mesafe)

ton 30.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar