İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 11:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)