İçmesuyu Dairesi Başkanlığı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin İÇMESUYU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)