T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Belli İstekliler Arasında İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)