YALOVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Hafriyat Toprağı ve İnşaat/ Yıkıntı Atıklarının Döküm Bedeli(14 m3 taşıma kapasiteli) sefer 9.000
2 Hafriyat Toprağı ve İnşaat/ Yıkıntı Atıklarının Döküm Bedeli(5 m3 taşıma kapasiteli) sefer 1.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar