Orman İşletme Müdürlüğü-Azdavay OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İbreli Tomruk, Kağıtlık, Sanayi Odunu metreküp 26.000
2 İbreli Maden Direk metreküp 600
3 İbreli Odun ster 200
4 Yapraklı Tomruk, Kağıtlık, Sanayi Odunu
metreküp 9.000
5 Yapraklı Maden Direk
metreküp 600
6 Yapraklı Odun ster 200

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar