Orman İşletme Müdürlüğü- Türkeli OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Diğer ibreli tomruk,kağıtlık ve sanayi odunu istifleme işi
metreküp 6.000
2 Diğer ibreli uzun boy tomruk ve maden direk istifleme işi
metreküp 2.000
3 Kayın tomruk, kağıtlık ve sanayi odunu istifleme işi
metreküp 10.000
4 Kayın uzun boy tomruk ve maden direk istifleme işi
metreküp 200
5 Diğer yapraklı tomruk, kağıtlık ve sanayi odunu istifleme işi
metreküp 1.500
6 Diğer yapraklı uzun boy tomruk ve maden direk istifleme işi
metreküp 50
7 Yapraklı sterli emval istifleme işi
ster 200

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar