Orman İşletme Müdürlüğü- Türkeli OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Diğer ibreli tomruk,kağıtlık ve sanayi odunu istifleme işi metreküp 8.000
2 Diğer ibreli uzun boy tomruk ve maden direk istifleme işi metreküp 2.000
3 Kayın tomruk, kağıtlık ve sanayi odunu istifleme işi metreküp 10.000
4 Kayın uzun boy tomruk ve maden direk istifleme işi metreküp 500
5 Diğer yapraklı tomruk, kağıtlık ve sanayi odunu istifleme işi metreküp 1.000
6 Diğer yapraklı uzun boy tomruk ve maden direk istifleme işi metreküp 50
7 Yapraklı sterli emval istifleme işi ster 200

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar