İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Pazarlık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ (Silahsız)(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 11,00 3
2 ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ (Silahsız)(Brüt asgari ücretin %15 fazlası) Ay 1,00 3
3 ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ (Silahsız)(Brüt asgari ücret) Ay 3,00 3
Birimi Miktarı
1 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ (Brüt Asgari Ücretin %5 fazlası) gün 3

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar