Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 İAŞE (6000 KALORİLİK) adet 10.750

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar