Ankara Hastanesi-Eğitim ve Araştırma

Kurumumuz İhtiyacı İçin STORAGE ( VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 STORAGE ( VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ) adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar