ARİFİYE BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL VE KABLOLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)