T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Koruma ve Güvenlik Personeli
(Brüt asgari ücretin %25 fazlası)
Ay 103,00 12
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram Genel Tatil ( 12 Ay içerisinde 15,5 Gün 88 personel)
gün 1.364

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar