Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtmalar Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Periyodik Bakım Onarım Hizmetleri ay 13
2 Laboratuvar Malzemeleri ve Hizmetleri ay 13
3 Temizlik Malzemeleri Temini ve Temizlik Hizmetleri ay 13
4 Büro-Kırtasiye Araç Gereçleri Temini ay 13
5 İş Elbiseleri Ve Koruyucu Araç Gereç Temini ay 13
6 1 Adet Servis Aracı Çalıştırılması (Vardiya ve Mesaide) ay 13
7 1 Adet Binek Oto Çalıştırılması(Sürücüsüz. yakıtı yükleniciye ait) ay 13
8 1 Adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici İş Makinesi çalıştırılması (yakıtı yükleniciye ait) ay 13
9 2 Adet Römorklu Traktör Çalıştırılması (yakıtı yükleniciye ait) ay 13
10 Malzeme taşıma aracı(yakıtı yükleniciye ait) ay 13
11 Çift Kollu Kaldırıcı çalıştırılması (yakıtı yükleniciye ait) ay 13
12 Yemek Servisi Hizmetleri ay 13
13 İlaçlama Hizmetleri ay 13

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar