İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 24 Ay Süreli Tekstil Yıkama, Kurutma, Ütüleme, Paketleme ve Taşıma Hizmeti Alımı kilogram 2.533.080

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar