Kastamonu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin AGREGA SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Malzeme Temini ( Roadmix için 30.000 ton, BSK için 70.000ton )
ton 100.000
2 Malzeme nakli (Kastamonu İl Özel İdaresi Seydiler Asfalt Plenti Şantiyesine nakli )
ton 100.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar