T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

Kurumumuz İhtiyacı İçin AHŞAP TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Meşe Ahşap Makas Traversi metreküp 2.140,57
2 Meşe Ahşap Hat Traversi metreküp 191,14
3 Meşe Ahşap Köprü Traversi metreküp 135,81

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar