MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 9 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1. KISIM)
1 Diflubenzuron Larvasit WP kilogram 5.000
2. KISIM (2. KISIM)
1 Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) G kilogram 300
3. KISIM (3. KISIM)
1 Spinosad (SC veya EC) litre 6.500
4. KISIM (4. KISIM)
1 Permethrin EC litre 10.000
5. KISIM (5. KISIM)
1 LD50 değeri en az 500 mg / kg olan aktif madde EC veya ME litre 8.000
6. KISIM (6. KISIM)
1 1R trans phentohrin EC litre 1.000
7. KISIM (7. KISIM)
1 Alfa-cypermethrin SC litre 3.000
8. KISIM (8. KISIM)
1 Karasinek Tuzağı adet 5.000
9. KISIM (9. KISIM)
1 Karasinek İpi adet 200

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar