Jandarma Ted.Mrkz.K.lığı(Bornova/İzmir) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1. KISIM )
1 ATKI adet 25.000
2. KISIM (2. KISIM)
1 BEL KEMERİ, ÖRME adet 70.000
3. KISIM (3. KISIM)
1 KRAVAT adet 25.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar