ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PLENTALTI ASFALT BETONU VE BİTÜMLÜ YAPIŞTIRICI SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 ÖZEL1-Plent Altı Asfalt Aşınma Tabakası
ton 20.000
2 ÖZEL2-Binder
ton 10.000
3 ÖZEL3-Bitümlü Yapıştırıcı
ton 250

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar