KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 EKLİ ŞARTNAMEYE GÖRE İMAR PLANLARI İLE JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜD RAPORU HAZIRLANMASI adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar